Úvodník Dušana Grombiříka k výstavě ke stému výročí SVUM


To nedělní odpoledne posledního květnového dne roku 1992 byly výstavní prostory historické budovy hodonínského Domu umění prodchnuty zvláštní, slavnostní atmosférou. Pro výtvarně umělecké společenství, jehož minulost sahala až do počátků dvacátého století, byl tento jarní den dalším dějinným okamžikem. Hudebními tóny hodonínského smyčcového kvarteta a úvodními slovy akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče byla otevřena I. členská výstava obnoveného Sdružení výtvarných umělců moravských.


Podle historických záznamů to byla od roku 1907, kdy byl spolek založen, výstava s pořadovým číslem 151. Mezi tou předcházející, sto-padesátou a výstavou v květnu 1992 zela časová propast třiatřiceti let. V roce 1959 zrušil ONV Hodonín na základě vládního usnesení umělecký spolek Sdružení výtvarných umělců moravských, který zde působil téměř polovinu století.


S vědomím dávné tradice a posíleni novou, demokratickou atmosférou společnosti nyní vstoupili moravští výtvarní umělci do nové éry. Spolek obnovil svoji činnost. V prosinci roku 1990 byl úředně zaregistrován a připravil svoji první výstavu.
U nového zrodu SVUM stáli výtvarní umělci Václav Adolf Kovanič, Bedřich Saňa, Karel Novák, Karel Benedík, Cyril Urban, Jaroslav Jurčák, Josef Úprka, Jan Gajdoš a tajemník prof. Jan Andrys. K nim se brzy přidávají František Nikl, Miroslav Bravenec, František Cundrla, Josef Kiesewetter, Blažena Uiberlayová, Eva Milotová... Do spolku přicházeli další noví členové. Řada z nich však hledá své místo v jiných výtvarných seskupeních.


Při obnovení SVUM si výtvarní umělci zvolili do svého čela akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče. Po něm postupně přebírají předsednictví akad. malíř Karel Novák a akad. malíř Jan Gajdoš. V roce 2003 je předsedou zvolen břeclavský umělecký keramik Ivan Hodonský.


Pracovních úkolů tajemna spolku se po prof. Andrysovi ujímá PhDr. Jaromír Míčka a po něm pedagog Antonín Salajka. Výtvarná tvorba členů Sdružení se po obnovení činnosti znovu těšila širokému zájmu návštěvníků galerií a výtvarných síní v Hodoníně i v řadě míst na Moravě i v Čechách. Od roku 1992 připravilo SVUM přes dvacet výstav svých členů a hostujících umělců. V hodonínské galerii spolek organizuje výstavní cyklus Mladí hosté SVUM, jsou organizovány besedy a zájezdy Klubu přátel SVUM k prohlídce významných 9alerií. Mnozí z členů spolku vedou výtvarné kurzy a vyučují na uměleckých školách.


Sdružení výtvarných umělců moravských si spolu s Galerií výtvarného umění v Hodoníně a návštěvníky uměleckých stav připomíná významné výročí vzniku i vývoje jednoho z prvních výtvarných společenství v Čechách a na Moravě. Zatímco první část jubilejního výstavního cyklu připomenula historické období vzniku a uměleckého vývoje SVUM, část druhá představuje ukázky děl výtvarných malířů, sochařů, keramiků a grafiků, kteří se zasloužili o to, aby Sdružení výtvarných umělců moravských opět vstoupilo do povědomí současné návštěvnické i umělecké veřejnosti. Tato druhá část Jubilejní výstavy rovněž uvádí díla z umělecké tvorby současných členů SVUM.


Budiž tato výstava rovněž vzpomínkou na ty své členy, kteří stáli u obnovy a rozvoje Sdružení výtvarných umělců moravských a dnešních dnů se nedožili.


DUŠAN GROMBIŘÍK, tajemník SVUM