Články o Sdružení výtvarných umělců moravských


Článek pana Dušana Gromibříka - úvodník pana Dušana Grombiříka (současného tajemníka SVUM) k výstavě ke stému výročí Sdružení

Článek PhDr. Jaromíra Míčky - článek bývalého tajemníka SVUM ke stejné příležitosti

Dva články z deníku Svoboda - konkrétně ve vydání ze 4.října 2000

Článek v periodiku Horník - z 5.října roku 2000